به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ هیأت بازبینی چهاردهمین جشنواره تئاتر سراسری مهر کاشان ، دو نمایش صحنه ای " لالائی" و نمایش خیابانی "تولیدی لیلی و مجنون" از کارگردان بروجردی  "پژمان شاهوردی" را برای حضور در بخش صحنه ایی و بخش خیابانی این جشنواره پذیرفتند .

"پژمان شاهوردی " هنرمند جوان ، پر تلاش و موفق عرصه تئاتر در شهرستان بروجرد که توانسته تاکنون افتخارات بسیاری را در تاریخ تئاتر شهرستان بروجرد به ویژه نمایش خیابانی ، مانا و ماندگار نماید .

او هر ساله در جشنواره های بین المللی  ، ملی و منطقه ای متعدد به عنوان یک چهره فعال حوزه نمایش استان لرستان از شهرستان بروجرد شرکت نموده و با راهیابی کارهای ارزشی توانسته به همراه گروه توانمند خود ، رتبه های متعددی را کسب نماید و همواره به عنوان یکی از موفق ترین هنرمندان این شهرستان به ویژه در رشته تئاتر خیابانی نه تنها در شهرستان و استان ، بلکه در کشور ، نام خود را ثبت نمایند  .