به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛نتایج بدست آمده در سه رده نوجوانان،جوانان و بزرگسالان به شرح ذیل می باشد:

در رده نوجوانان:

یلداکلهر از شهرستان بروجرد با زمان ۹.۴۷ به مقام اول دست پیدا کرد

نرگس بهروزی از شهرستان خرم آباد  با زمان  ۹.۵۰ به مقام دوم رسید

نیلوفر بزن بیرانوند از شهرستان  خرم آباد با زمان ۹.۵۷ در جایگاه سوم قرار گرفت

در رده جوانان:

مرضیه کمره از شهرستان بروجرد با زمان ۱۱.۱۹ به مقام  اول رسید

زهرانظامی از شهرستان بروجرد با زمان ۱۲.۳۰ به مقام  دوم  رسید

رضوان کوشکی از شهرستان بروجرد با زمان ۱۴.۳۶ در رده سوم قرار گرفت

در رده  بزرگسالان:

زهرا نساج زاده از شهرستان بروجرد با زمان ۲۱.۳۸ به مقام اول رسید

نسیم معظمی گودرزی از شهرستان خرم آباد با زمان ۲۳.۳۲ به مقام دوم رسید

مرضی هیگانه فرد از شهرستان بروجرد با زمان ۲۵.۳۲ در جایگاه  سوم قرار گرفت.

لازم به ذکر است از لحاظ تیمی، تیم دوومیدانی بروجرد اول ،  خرم آباد دوم و شهرستان الشتر و نور آباد مشترکن سوم شدند.