به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛درمنان درنشست با  مدیر کل امور شعب بانک کشاورزی استان که در محل فرمانداری رومشکان انجام گرفته بودبا تشکر از زحمات استاندار محترم جهت پیگیری لحاظ شدن استان لرستان در لیست استان های مشمول بند خ ماده ۳۳، اظهار کرد: تسهیلات کشاورزی که از تاریخ ۹۶/۷/۱ لغایت ۲۹ اسفندماه سال جاری سررسید شده اند، براساس ضوابط ابلاغی و اولویت بندی میزان بدهی، سود آنها مشمول بخشودگی قرار گرفته و مانده بدهی به صورت اقساط از بدهکار اخذ خواهد شد.

اوهمچنین با اشاره به نزدیک بودن زمان اعطای تسهیلات روستایی خواستار جدیت و تلاش بیشتر دستگاههای متولی جهت شناسایی، اهلیت سنجی و معرفی افراد متقاضی به بانک شد.

 خبر: ابوذر سوری