به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ حجت الاسلام حنان در نشست با مدیران کل دستگاه های هم خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،اظهارکرد : یکی از مهمترین سیاست های وزارت و شخص وزیر هماهنگی و هم افزایی دستگاه های هم خانواده در استان هاست و این جلسه در همین راستا برگزار شده است .

او افزود : دستگاه های هم خانواده ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لرستان باید علاوه بر همدلی و اتحاد بین خود ، در زمینه ی رسالت های خود به مرجع در استان تبدیل شوند و  این امر موجب خواهد شد تا ظرفیت و توانمندی این دستگاه ها بیشتر از گذشته نمایان شود .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  لرستان سپس به سفر وزیر و هیات همراه به استان تا پایان سال اشاره کرد و گفت : لازم است دستگاه های هم خانواده با هماهنگی ، طرح ها و برنامه های پیشنهادی خود را به صورت مدون و یکپارچه و در راستای افزایش اعتبارات فرهنگی تدوین نموده و در این سفر ارائه دهند .