به گزارش  خبرگزاری برناازلرستان؛ ورزش “ برای تونیک” به همت هیات ورزش روستایی و عشایری شهرستان الشتر برگزار شد.

رشته ورزشی “برای تونیک” یکی از رشته های زیر نظر فدراسیون ورزش روستایی عشایری است  که امسال برای اولین بار در استان لرستان و به میزبانی شهرستان الشتر کلاس مربیگری با همت هیات استان و شهرستان برگزار شد.