به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، از ابتداى اجراى این قانون، اظهار نظر ها و تفسیر هاى مختلفى در خصوص این قانون انجام شد. ابتدا برخى از رؤسا از سمت خود استعفا دادند و برخى هم براى حضور خود پا فشارى کردند تا راه براى جوان تر ها باز نشود.

 هم اکنون در فدراسیون هاى ورزشى این قانون به صورت کامل اجرا شده است و افراد بازنشسته از چرخه امور حذف شده اند اما در هیئت هاى استانى عده اى معتقدند که هیئت هاى ورزشى مشمول این قانون نمى شود.

البته در مقطعى از سوى وزارت ورزش و جوانان اعلام شد که افراد شاغل تا پایان دوره مأموریت خود در سمت خود مشغول باشند اما شخص جدیدى که بازنشسته شده است در مجامع انتخابى ثبت نام نشود.

حالا در جدیدترین اخبار شنیده مى شود که در مجامع انتخابى پیش رو علاوه بر ثبت نام رؤساى بازنشسته فعلى براى حضور در دوره بعد، برخى افراد بازنشسته دیگر هم براى حضور در رأس هیئت هاى ورزشى ثبت نام کرده اند.

 در جدیدترین اظهار نظر ها احسان قاضى زاده هاشمى از نمایندگان خراسان رضوى در مجلس شوراى اسلامى حضور بازنشسته ها در انتخابات هیئت هاى ورزشى را غیر قانونى دانسته است.

نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شوراى اسلامى در خصوص روند اجراى قانون و شمول این قانون براى هیئت هاى ورزشى اظهار کرد: طبق صحبت هایى که از ابتدا شده و قانون در خصوص آن توضیح داده است و از نظر دستگاه هاى نظارتى بازرسى کل کشور، هیئت هاى ورزشى استانى هم مشمول قانون منع به کارگیرى بازنشستگان مى شوند.

احسان قاضى زاده هاشمى با اشاره به نامزدى برخى بازنشستگان در مجامع هیئت هاى ورزشى تصریح کرد: طبعا دستگاه نظارتى بازرسى کل کشور نیز در این موضوع ورود مى کند و بازرسى بر روند انتخابات هیئت ها هم انجام مى شود. آنچه قانون به صورت صریح توضیح داده است باید در هیئت هاى ورزشى هم اجرا شود و در این خصوص، وزارت ورزش و جوانان هرچه سریع تر مقدمات لازم را انجام دهد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: