به گزارش خبرگزاری برنا؛ اقبال عباسی در نخستین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری در سال جاری تاکید کرد: برنامه های ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی باید قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشند.

وی تخصیص تسهیلات بانکی برای افراد فن آور و مبتکر را ضروری دانست و افزود: پرداخت تسهیلات از محل وجوه اداره شده به شرکت های پیمانکار کشوری منع دارد.

عباسی تصریح کرد: برخورداری از تعادل بین منابع و مصارف باعث رونق و رشد اقتصادی و رونق تولید داخلی می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: مسئولان اجرایی استان موظفند به طرح های فن آورانه و نوآور به عنوان یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی توجه کنند.

طهمورث الیاسی بختیاری تاکید کرد: عملکرد چهارمحال و بختیاری در بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای قابل قبول بود.

وی اظهار داشت: تامین اعتبار مربوط به ساخت پروژه های مختلف باید از طریق ملی، ملی استانی شده و سایر شاخص های بودجه ای صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: سال گذشته 56 درصد سهمیه تسهیلاتی این استان در حوزه های مشاغل خانگی، اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی محقق شد.

علیرضا شجاعی تصریح کرد: برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی، اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی 9 هزار و 436 پرونده به بانک های عامل ارسال و وام 5 هزار و 184 فقره پرونده پداخت شد.

وی یادآور شد: سال گذشته در حوزه کشاورزی 7 هکتار طرح توسعه تولید، اصلاح، بازسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ای، یکهزار و 400هکتار توسعه باغات، 320 تن آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس و 30 هزار و 709 هکتار عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت.