به  گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ در متن  این پیام آمده است:

من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عزوجل

 

هر آنکه خدمت جانان به جان کرد  

    به گیتی نام خود را جاودان کرد

برادر عزیز

جناب آقای علی یاور عزیزپور

 

بسی خشنودیم که بدین بهانه از تلاشهای صادقانه و کوشش های بی شائبه حضرتعالی در طول مدت قریب به ۵ سال مدیریت جهادی ورزش و جوانان لرستان که موجبات رشد و پیشرفت شاخص های توسعه ورزشی،اداری و رفاهی گردیده است،صمیمانه و خالصانه تشکر نماییم.

شور شیرین خاطرات تلاشهای شما همواره در عرصه خدمت به ورزش استان که در جای جای آن اثر قدم های پشتکار و همت شما برآن موج می زند به یادگار خواهد ماند و این باقیات صالحات چون چراغی فرا روی زندگی و آینده و فردای شما خواهد بود که “بقیة الله خیرٌ لکم”

قطعا جامعه ورزشی و جوانان و همچنین پرسنل خدوم و قدرشناس اداره کل ورزش و جوانان استان قدردان زحمات و تلاش های دلسوزانه شما خواهند بود.

از درگاه ایزد منان دوام عزت وسلامت  آن بزرگوار را در مسئولیت ها و جایگاه های بالاتر خدمتگزاری به ملت شریف وپرافتخار ایران رامسالت داریم.

 جامعه ورزش وپرسنل اداره کل ورزش وجوانان لرستان