به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ نجفی امروز در گفت وگو با رسانه ها  ضمن اشاره به اینکه ردیف اعتباری این بند از محل  صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ تامین شده است،اظهار  کرد: احداث بندمذکور به حجم خاکریزی ۵۰ هزار مترمکعب، ظرفیت کنترل رواناب ۶۳ هزار مترمکعب آب را دارد.

او به عملیات سنگی ملاتی به حجم ۲ هزار و سیصد مترمکعب و حجم رسوب گیری یکهزار و هفتصد مترمکعب اشاره کرد و افزود: بانکت بندی این پروژه در سطح ۸۰ هکتار با توان کنترل ۲۴ هزار مترمکعب در دست اجراست.

نجفی جنگل کاری اقتصادی در این پروژه ها را در سطح ۳۰۰ هکتار با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و اظهارداشت: کاداستر اراضی در این حوزه نیز با سطح ۳۱ هزار هکتار و با اعتبار ۱۸۰ میلیون تومان در حال اجراست.

اوضمن اشاره به گشت و مراقبت ها، کپه کاری، ذخیره نزولات و...  در این حوزه تصریح کرد: در این پروژه ها عملیات کنترل سیلاب با احداث تورکینست به حجم خاکبرداری ۲۰۰ هزار مترمکعب صورت گرفته که اعتبار آن ۲ میلیارد تومان بوده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: