به گزارش خبرگزاری برنا؛ پژوهشگران قبلا هشدار داده بودند که اگر روند گرمایش زمین متوقف نشود در آینده ای نزدیک با کاهش محصولات کشاورزی و از بین رفتن بخش زیادی از آنها مواجه شده و امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای جهان از بین می رود.

در این بین کلم اولین گیاهی است که بر اثر گرمایش زمین کم و سپس نابود خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: