به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ بازدار در جمع خبرنگاران ، اظهار کرد:ارزش اقتصادی نزدیک به ۱۵ هزار تن گردو تولیدی استان لرستان بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان می باشد.

او افزود: استان لرستان یکی از استان های مستعد در توسعه زیر بخش باغبانی است و دارای اقلیم متنوعی از مناطق گرم ، معتدل و سرد سیری است که همین باعث شده  شرایط بسیار مناسبی برای توسعه باغات از انواع ارقام را داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  لرستان پیش بینی کرد از این سطح بارور باغات گردو ،قریب به ۱۵ هزار تن گردو برداشت شود.

بازدار بیان کرد:  متوسط عملکرد باغات گردوی لرستان بین ۲ تا ۲ و نیم تن در هکتار می باشد که امسال هم از وضعیت مطلوب و با کیفیتی برخوردار است.

او خاطر نشان کرد:  استان لرستان با تولید سالانه نزدیک به ۱۵ هزار تن گردو در جایگاه هفتم کشور قرار دارد.

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: