به گزارش خبرگزاری برنا از البرز، سجاد سالک بعد از ظهر دیروز باحضور در دومین دوره انتخابات مجمع سازمانهای مردم نهاد جوانان استان البرز که در سالن همایش های دانشکده پردیس کشاورزی کرج برگزار شد، اظهار کرد: این مجمع و انتخابات یک بزنگاه در فضای مدنی سازمانهای مردم نهاد است که خوشبختانه به بهترین نحو برگزار شده است.

وی افزود: جوانان سازمانهای مردم نهاد البرز باحضور پر رنگ و پرشور خود نشان دادند که برای اهداف و دغدغه های مدنظر خود ارزش قائل بوده و وقت می گذارند.

سالک خطاب به منتخبین مجمع عنوان کرد: امروز تازه شروع کار و اول راه شما است و باید بدانید که مسئولیت و وظیفه ی سنگینی را عهده دار شده اید.

وی افزود: جمع آوری و پیگیری مطالبات و نیازهای جوانان و سمن ها از کارکردهای اصلی مجمع سازمانهای مردم نهاد جوانان است و شما باید این مهم را به انجام برسانید.

مدیرکل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان منتخبان سمن ها را بهترین و مطمئن ترین رابط برای انتقال مسائل و خواسته های جوانان و سازمانهای مردم نهاد به مسئولان دانست و گفت: منتخبان قدر اعتماد اعضای سمن ها و آرایی که به دست آوردند را بدانند و با همت و پشتکار خود، دورانی باشکوه و ماندگار را در تاریخ سازمانهای مردم نهاد جوانان استان البرز رقم زنند.