به گزارش برنا آذربایجان غربی، این شرکت در راستای اجرای سند راهبردی ،کاهش مراجعات حضوری مردم و تکریم ارباب رجوع اقدام به اصلاح فرآیندهای سنتی مراجعه‌محور و تعریف فرآیندهای جدید براساس ارائه خدمات بهتر بدون نیاز به مراجعه نمود، که راه اندازی نرم‌افزار ارتباط با مشتریان با عنوان CRM از جمله این فعالیتها می باشد.

از راه‌های ارتباط مداوم شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در سامانهCRM ، ارتباط پیامکی با سرشماره ۳۰۰۰۵۸۴۴ و تماس با شماره ۳۱۱۰۹ است که از این طریق ارتباطات بدون محدودیت زمانی با مشترکین برقرار خواهد شد.