به گزارش خبرگزاری برنا؛ نشت گاز از یک سماور گازی غیراستاندارد و انفجار ناشی از آن در خانه ای در روستای نوده گرمسار، بخشی از این واحد مسکونی را تخریب کرد.

عباس قندالی رئیس آتش نشانی شهر گرمسار گفت: در این حادثه به علت نشت گاز از سماور غیر استاندارد، انفجار رخ داد که بر اثر آن، بخشی از این واحد مسکونی روستایی تخریب شد.

او افزود: در زمان وقوع این حادثه خوشبختانه ساکنان در منزل نبودند و کسی صدمه ندیده است.