به گزارش خبرگزاری برنا؛ پس از پایان سوخت گیری خودرو، بلافاصله کارت سوخت خود را خارج نکنید، زیرا در این حالت ممکن است در هر مرحله 1.5 تا 2 لیتر از سهمیه بنزین شما بسوزد. رانندگان باید به نکات زیر پس از سوخت گیری توجه داشته کنند تا از سهمیه آنها کاسته نشود.

پس از پایان سوخت گیری:

1- نازل را در جای خود قرار دهید.

2- دکمه خروج روی دستگاه پمپ بنزین را حتما بزنید.

3- پس از چند ثانیه و موقعی که مقدار سهمیه بنزین شما در نمایشگر دستگاه پمپ نشان داده شد، کارت سوخت خود را خارج کنید.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: