به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ خورشیدی مدیر کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در خردادماه با استقرار الگو‌های تابستانه زود هنگام در سطح استان، شاهد افزایش دما در استان مخصوصا در مناطق مرکزی، غربی و شمالی بودیم.

وی  ادامه داد: با تضعیف الگو‌های تابستانه درتیرماه امسال شاهد کمینه دما در حد نرمال باقی ماند و دمای بیشینه تا نیم درجه کاهش پیدا کرده بود.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: در مردادماه مجددا شاهد آن خواهیم بود که الگو‌های تابستانه تقویت خواهند شد که نتیجه‌ی آن افزایش دما در مرداد خواهد بود که این افزایش در دوهفته‌ی اول ماه مرداد چشمگیر خواهد بود.

خورشیدی افزود: این افزایش در مناطق مرکزی، غربی و شمالی در بیشترین دما بین ۲ تا ۳ درجه افزایش پیدا خواهند کرد و برای دیگر مناطق استان اصفهان حدود ۱ تا ۲ درجه افزایش دما پیش بینی می‌شود که این افزایش دما در مرداد در مقایسه‌ با تیرماه امسال نسبتا محسوس خواهد بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: