علی شایگان نژاد در گفت و گفت و گو با خبرنگار برنا در اصفهان گفت: حکم قصاص قاتل پاسدار شهید سجاد شاه سنایی از شهدای اغتشاشات دی ماه 96 به درخواست اولیای دم اجرا شد.

مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان ادامه داد: بامداد امروز حکم قصاص مصطفی صالحی که در جریان اغتشاشات دی ماه سال 1396 پاسدار شهید شاه سنایی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود، به تقاضای اولیای دم به اجرا درآمد.

گفتنی است این حکم در شعبه یک دادگاه کیفری استان اصفهان رسیدگی شد و براساس تایید دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: