به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ برنامه اکران های جمعه 24 مرداد ماه سینماهای استان اصفهان به شرح زیر است:

سینما بهار

زن ها فرشته اند ۲

15:00     18:30     22:30  


خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری

16:30      20:00


زن ها فرشته اند ۲

14:30    16:00     18:00    22:00


سینما ساحل

جهان با من برقص

 10:00    13:05      16:10    19:15    22:20


یادم تو را فراموش

10:10      13:20    16:30      19:40     22:50


زن ها فرشته اند ۲

10:20     12:20      14:15        16:15      18:10        20:10        20:45       22:35


خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری

10:10     12:05      14:05       16:00       18:00        20:25        22:00        22:30


سینما سپاهان

خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری

11:00       13:00        15:00      17:00         19:00         21:00          23:00


زن ها فرشته اند ۲

10:00      12:00        14:00     16:00       18:00       20:00        22:00


سینما شاهین طلایی

زن ها فرشته اند ۲

16:30       18:30        20:30         22:30


سینما فرهنگ فولادشهر

زن ها فرشته اند ۲

18:30      20:30       22:00


خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری

16:00        18:00         20:00          22:00


سینما فرهنگیان

زن ها فرشته اند ۲

19:00      20:30


سینما فلسطین

خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری

12:15       16:15       20:15


زن ها فرشته اند 2

10:15     14:15     18:15         20:15


سینما قدس

زن ها فرشته اند ۲

17:00      19:00       21:00


خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری

16:30     18:45      20:45


پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

زن ها فرشته اند ۲

15:00     17:00         18:00       19:00         20:00         21:00          22:00


قتل عمد

11:00         13:00          14:50          16:40          18:30         20:20          22:00


پردیس سینمایی چهارباغ

زن ها فرشته اند ۲

10:15      11:45         13:15         14:45          16:15          17:45          19:15          20:45          22:15


جهان با من برقص

10:00          12:00           13:45             15:30              17:15            19:00              20:45              22:30


خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری

12:30       14:30        16:30       18:30       20:30         22:30


تا ابد

10:00        11:30       13:30        14:30      16:00      17:30      19:00      20:00       22:00

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: