به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ عباس رضایی در ستاد استانی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند هم و غم ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان اصفهان، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان و سایر دستگاه‌های مرتبط، سلامت و امنیت جامعه در عین رعایت مصالح مردم است و اگر تصمیمی در ستاد استانی یا ملی اتخاذ می‌شود با رعایت جمیع جوانب و در همین راستا است.

وی افزود: متاسفانه برخی شایعات و اظهار نظرهای غیر کارشناسانه روند فعالیت‌ها را کُند یا در ارائه خدمات اختلال ایجاد می‌کند.

وی افزود: ایشان متواضعانه اعلام می‌کنند که من موازین اعلام شده از سوی ستاد مدیریت کرونا را رعایت می‌کنم و لذا سایر مردم هم لازم است در این خصوص انقیاد لازم را داشته باشند.

رضایی با تشکر از کادر درمانی استان گفت: لازم است همه دستگاه‌های استان در چارچوب قانون به وظایف ذاتی خود عمل کنند و با هم‌افزایی و همدلی گام‌های موثر برداشته شود.

وی تصریح کرد: برخورد با متخلفین و کسانی که موازین بهداشتی را نادیده می‌گیرند یک ضرورت است.

وی ادامه داد: در آستانه اربعین حسینی و ۲۸ صفر قرار داریم و لازم است که آحاد جامعه در خصوص رعایت فاصله گذاری، زدن ماسک، رعایت موازین بهداشتی به عنوان یک وظیفه همگانی به مسئولیت خود در قبال حفظ سلامت خود و جامعه اهتمام داشته باشند.

استاندار اصفهان حفظ آرامش جامعه را ضروری دانست و تصریح کرد: هرچه میزان استرس و اضطراب در جامعه افزایش پیدا کند، به همین میزان احتمال ابتلای به بیماری افزایش پیدا می‌کند.

استاندار اصفهان در این جلسه به وضعیت شیوع بیماری کرونا در استان اصفهان اشاره ای نکرد، اما روز شنبه در نامه از وزیر کشور خواسته است تا به وی برای حداقل دو هفته  کاهش نیروی انسانی در ادارات دولتی و تعطیلی مشاغل غیر ضروری تفیض اختیار دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: