به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ بهزاد رضائی گفت: از فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزش غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 99 در این استان از روز دوشنبه 31 شهریورماه سال جاری خبر داد.

رییس دانشگاه  علمی کاربردی استان اصفهان افزود: بر این اساس متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 31 شهرویورماه لغایت 30 مهرماه سالجاری به مدت 4 هفته با مراجعه به سامانه جذب و مدرسان به آدرس  http://jam.uast.ac.ir اقدامات لازم به انجام برای مراحل ثبت نام را انجام دهند.

وی گفت: کلیه متقاضیان می بایست جهت ثبت نام نسبت به تکمیل فرم های سامانه، پرداخت وجه اولیه ثبت نام و اخذ کد رهگیری اقدام کنند. رضائی اظهار داشت: تقویم انجام و اتمام فرایند ثبت نام در استان اصفهان هم اکنون در سایت دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان به آدرس www.es.uast.ac.ir موجود می باشد. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: