به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ مهندس رحیم محمدی با اعلام این خبر توضیح داد: با توجه به این که آرایشگاه های مردانه و زنانه از جمله تولیدکنندگان پسماندهای خطرناک، به ویژه اقلام تیز و برنده مانند تیغ و سرسوزن ها هستند و جداسازی دقیق این نوع پسماندها برای بهینه سازی فرآیند مدیریت پسماند، امری مهم و ضروری است، فاز دوم تجهیز کلیه سالن های آرایشی زنانه و مردانه آغاز شده و جعبه های ایمن به منظور جداسازی پسماند حاصل از اقلام تیز و برنده ای که در این اماکن تولید می شود، میان آن ها توزیع شده است.

وی با اشاره به این که این طرح با مشارکت اتحادیه آرایشگران زنانه و مردانه شهر اصفهان کلید خورده، بیان کرد: در فاز پیشین طرح آرایشگران همزمان با دریافت جعبه های ایمن با ماهیت آن ها و لزوم جداسازی بخش خطرناک، تیز و برنده پسماندها آشنا شدند و در فاز دوم، به منظور تداوم این همکاری و جلوگیری از مخلوط شدن پسماندهای خطرناک با پسماندهای عادی، اقدام به توزیع جعبه های ایمن در سالن های آرایش شده است.

مهندس محمدی افزود: در این فاز از توزیع جعبه های ایمن، به هر کدام از آرایشگران 3 جعبه اختصاص یافته است تا نیاز آن ها در منزل و همچنین ماه های آینده را پوشش دهیم اما در این فاصله هر زمان ظرفیت جعبه ایمن تکمیل شد، لازم است شهروندان جعبه پر شده را به ایستگاه بازیافت منطقه خود تحویل دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم همکاری همه شهروندان و اقشار مختلف با این طرح، بیان کرد: وجود پسماندهای خطرناک در پسماندهای تر یا خشک خطرات و مشکلات فراوانی را به بار می آورد که از این بین می توان به افت کیفیت کود کمپوست، امکان آسیب دیدن عوامل جمع آوری و پردازش و خطر انتشار عوامل بیماری زا اشاره کرد که به منظور جلوگیری از همین خطرات لازم است پسماندهای خطرناکی مانند تیغ، ییلت، سرسرنگ، باطری و غیره در جعبه های ایمن به طور جداگانه جمع آوری شده و به ایستگاه بازیافت تحویل داده شوند تا در شرایط استاندارد نسبت به دفن آن ها اقدام شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: