به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، مرضیه فرشاد بعد از ظهر امروز در برنامه هفته تکریم سالمندان گفت: پیوستن به شهر دوستدار سالمند از سال 94 آغاز شد و مقامات کشوری از اصفهان این انتظارات را داشتند که اصفهان هرچه زود تر به شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند بپیوندند.

وی ادامه داد: اگر دبیرخانه شهردوستدار سالمند در شهرداری برپا نمیشد پیشرفت ها سرعت کمتری داشت و امیدواریم در دو ماه آینده، اصفهان به طور رسمی وارد شبکه شهرهای دوستدار سالمند شود.

مدیرکل بهزیستی در استان اصفهان عنوان کرد: مثل تمامی دنیا سالمندی در ایران هم رو به رشد است و حتی رشد اصفهان از متوسط کشوری 10.6 درصد بالاتر است و این درحالی است که متوسط کشوری برابر 9.2 درصد است. ما با پیوستن اصفهان به شهرهای دوستدار سالمند مشکلی با رشد جمعیت سالمندان نخواهیم داشت.

فرشاد تصریح کرد: از تعداد کل سالمندان در اصفهان حدود 3 هزار نفر در خانه های سالمندان به سر میبرند و این نشان می دهد هر چه قدر گرفتاری نسل جوان افزایش پیدا کند مراقبت سالمندان در بیرون از خانه های آن ها اتفاق می افتد و برنامه های شهردوستدار سالمند کمک می گند که اگر ما خانه های سالمندان خوبی نداشتیم سالمند احساس راحتی ندارد اما اگر شهری داشته باشیم که حامی سالمندان است شاید نیازی نباشد که سالمندان را به خانه سالمندان ببریم.

وی خاطرنشان کرد: ما در بحث مناسب سازی، شورایی تشکیل داده ایم که فعالیت هایی ویژه ای را انجام می دهند و به عقیده من پس از ثبت اصفهان به عنوان شهر دوستدار سالمند برنامه های قابل توجهی تری خواهیم داشت آنچه که اتفاق افتاده به دنبلا پیگیری های گذشته بوده و امیدواریم اصفهان به عنوان الگویی باشد برای سایر استان ها کشور، همچنین در تمام استان جلسات سالمندان مرتبا در حال برگزاری است و از سال 85 تا کنون 22 جلسه در سطح استان برگزارشده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: