به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، حسام الدین علامه بعد از ظهر امروز در برنامه هفته تکریم سالمندان گفت: نگاه ما در سند ملی سالمندان برای جمعیت روز افزون سالمند این است که محیطی شاد و مناسب را فراهم کنیم و شرایط خاص کرونا ما را به دو دهه آینده برده است. بحران همه گیری به وجود آمده و سالمندان مجبور هستند یک انزوای تحمیلی را در منزل تحمل کنند که شهرها باید این مشکل را با سیستم های هوشمند مرتفع کنند.

مسئول دبیرخانه شورای سالمندان کشور افزود: هم اکنون کمتر از ۳ دهم  جمعیت سالمندان در مراکز سالمندان نگهداری می شوند. شهر اصفهان به شکل عملیاتی وارد کمک به سالمندان شد.

  علامه یادآور شد: محیط شهر دوستدار سالمند ۸ محور دارد و بومی سازی مفاهیم و نیاز سنجی و مصاحبه با سالمندان انجام شد که در نهایت ۵ نقطه گردشگری برای سالمندان در نظر گرفته شد.

مسئول دبیرخانه شورای سالمندان کشور افزود: از دفتر ملل متحد برای پژوهش در مورد سالمندان کمک گرفته شد که احتیاج به یک برنامه عملیاتی برای سالمندان داریم و مداخلات هدفمند باید طراحی شود. از تجربه اصفهان می خواهیم برای کل کشور استفاده کنیم و یک نقشه راه شهر دوستدار سالمند داشته باشیم و کتابی در این خصوص لازم است نوشته شود.

گفتنی است در پایان این نشست از الگوی شهر دوستدار کتاب و دو کتاب در مورد سالمندان و طرح قصه گویان سپید رونمایی شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: