محمد مجیری در گفت و گو با خبرنگار برنا در اصفهان؛ علت کاندید شدن خود در انتخابات رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان در این دوره را نیاز به ساماندهی وضعیت نامطلوب فوتبال اصفهان عنوان کرد و گفت: جایگاه فوتبال اصفهان در وضعیت مطلوبی نیست و اگر جایگاه و رتبه استان اصفهان در کشور را با شهرستان‌های دیگر مقایسه کنیم به اعدادی می‌رسیم که باعث سرافکندگی فوتبال دوستان اصفهان می‌شود. باید بررسی شود چرا جایگاهی که روزی پرآوازه‌ترین بود و نام فوتبال اصفهان بر تارک استان‌های کشور می‌درخشید رو به قهقرا رفته و نتوانستیم آن جایگاه عظیم را حفظ کنیم.

مجیری با بیان اینکه تا کی باید شاهد باشیم که ظرفیت‌های خوب فوتبال اصفهان به هر دلیلی حذف می‌شوند گفت: در استان اصفهان ظرفیت‌های بسیار خوب علمی و تجربی به همراه پیشکسوتان با تجربه در زمینه‌های مربی‌گری و داوری وجود دارند که از آنها به خوبی استفاده نشده است و هر از چند گاهی رئیس هیئت به این دلیل که این فرد با من در یک مسیر نیست آنها را حذف کرده و استفاده لازم را از ایشان نشده است.

این کاندیدای ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان تأکید کرد: معتقدم رئیس هیئت فوتبال می‌تواند چتری باز کند، تمامی اهالی فوتبال را زیر این چتر کرده و از دیدگاه و برنامه‌هایشان در طول یک دوره 4 ساله بهره‌مند شود. چرا که قطعا رئیس هیئت فوتبال یک نفر است و نمی‌تواند یک تنه تمام مشکلات هیئت فوتبال را حل کند؛ بنابراین ایجاد کمیته‌های تخصصی و استفاده از تمامی ظرفیت فوتبال اصفهان در این کمیته‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

وی با انتقاد از وضعیت هیئت‌های فوتبال شهرستان‌های اصفهان گفت: همواره تنها به انتخاب رئیس هیئت شهرستان اکتفا شده و آنها با مشکلات فراوانی که دارند رها می‌شوند. از خود بپرسیم شهرستانی که برخوردار نیست یا کمتر برخوردار است را با چه انتظاری رها کرده و بعد از او توقعاتی داریم. آن هم وقتی دغدغه رئیس هیئت شهرستان‌ها تأمین منابع مالی برای مصارف جزئی هیئت آن شهرستان مانند آب و برق و مسائل از این دست است؛ و این در شرایطی است که رئیس هیئت شهرستان باید به دنبال افزایش کیفیت فوتبال، استعدادیابی و مسائل به این مهمی باشد همواره دچار جزئیات است.

مجیری تصریح کرد: اینکه تمام اختیارات در هیئت مرکز استان متمرکز شده آسیبی برای هیئت‌های شهرستان‌ها به شمار می‌رود اما باید تمهیدی در نظر گرفته شود که با دادن تفویض اختیار روسای هیئت شهرستان‌های اصفهان باعث شویم رئیس هیئت برای رفع‌ورجوع مسائل جزئی الزام مراجعه به مرکز استان را نداشته باشد.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان تأکید داشت: به اعتقاد من باید قبل از پایان هرسال بودجه‌بندی برای شهرستان‌ها انجام شده و با کمک خود هیئت‌های شهرستانی این اعتبارات در طول سال تخصیص به ایشان تخصیص دهیم تا بتوان بخشی از مشکلات شهرستان‌ها را به این روش حل کنیم. در واقع سو مدیریتی که در این زمینه و برنامه‌ریزی‌ها وجود دارد به مرکز استان برمی‌گردد بنابراین سیاست‌گذاری‌ها باید تغییر کند.

وی خطاب به روسای هیئت‌های شهرستان‌ها گفت: این سؤال را از خود بپریم چرا هر چهار سال موقع رأی‌گیری که می‌شود به سراغمان می‌آیند؟ آیا نشسته‌ایم که سراغمان بیایند و تکلیف کنند به چه کسی رأی بدهیم یا باید به برنامه‌ها و توانمندی‌های افراد رأی بدهیم تا شاهد تغییراتی در فوتبال استان باشیم.

وی افزود: در واقع مطالبه گری حق روسای هیئت‌هاست که هر سال در طول مجمع‌های سالیانه ببینند آیا رئیس هیئت به سمت شعارهایی که داد حرکت کرده یا نتوانسته است و اگر نتوانسته چه لزومی دارد 4 سال بر مسند هیئت فوتبال استان تکیه بزند؛ چرا استیضاحش نکنیم و این فرصت را به فرد مناسب‌تر ندهیم؟

مجیری با بیان اینکه در انتخابات روز سه‌شنبه رأی خود را بر اساس مواردی که گفته شد درون صندوق بیندازیم، ادامه داد: من با سابقه‌ای که در هیئت کشتی داشتم تصمیم گرفتم کاندید شوم. هم‌چنین وضعیت فوتبال این روزهای اصفهان را آسیب‌شناسی کرده و برنامه‌ریزی برای بهبود آن در نظر گرفته‌ام.

وی ادامه داد: معتقدم به جز دو تیم محبوب ذوب‌آهن و سپاهان باید تمامی تیم‌هایی که در هیئت هستند و باشگاه‌هایی که تشکیل شدند نیز از نظر کیفی و کمی رشد کنند و حمایت شوند تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد رشد دوباره فوتبال اصفهان باشیم.

وی گفت: زمانی فوتبال اصفهان در محلات و ورزش شهرداری مدیران خیلی خوبی داشت که به هر نحو و روشی کنار گذاشته شدند و نتوانستیم از ظرفیت‌های خوب فوتبال استفاده لازم را ببریم. قطعا به فراخور امکانات و وضعیت موجود برای ارتقای فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در شهرستان‌های مختلف استان می‌توانیم اهتمام بیشتری داشته باشیم و همچنین فوتبال بانوان که در سال‌های اخیر رشد خوبی داشته است را حمایت بیشتری کرده و به جایگاه رفیع خودش برسانیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: