مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به خبر تصادف خودرو نمایندگان در چابهار گفت: من و خاندوزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی به نمایندگی از طرف کمیسیون برای بازدید از منطقه ریندان که قسمتی از مرز مشترک ایران با پاکستان است، از شهر چابهار به همراه تعدادی از مسئولان منطقه آزاد چابهار به این سمت حرکت کرده بودیم.

وی ادامه داد: در مسیر حرکت به سمت منطقه مرزی، دو خودروی مسئولان منطقه آزاد چابهار که پشت سر ما در حرکت بودند، تصادف کرده و در این حادثه دو نفر از سرنشینان آن آسیب جدی دیدند که یک نفر از آنها متاسفانه وضعیت وخیمی دارد. دیگر سرنشینان دو خودرو به صورت سرپایی در بیمارستان درمان و مرخص شدند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: