به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ سیده الهام حسنی، پریسا جهانفکریان، فروغ یونسی، سیده آلما حسینی و ریحانه صیادی دیگر نفراتی هستند که باید زیر نظر کادر فنی به تمرینات خود ادامه دهند. این اردو در ۲ مرحله سه هفته ای و یک هفته ای از تاریخ ۲۸ آبان ماه تا ۱۹ آذرماه برگزار خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: