به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی فریدن و بویین میاندشت گفت: میزان بارش شب گذشته در بوئین میاندشت ۵ دهم میلیمتر و در شهرستان فریدن دو دهم میلیمترگزارش شده است.

نوروزملکی افزود : بارش در ارتفاعات شهرستان بوئین میاندشت به شکل برف بوده و میزان آن ۳ سانتیمتر برآورد می‌شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: