به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ مسعود میرمحمد صادقی در ارتباط با حادثه شکستن خط لوله انتقال نفت به اصفهان، گفت: آلودگی جاری شدن نفت ناشی از شکستگی لوله نفت در روستای گندمکار بخش میانکوه از بخش های اردل، هیچ گونه تأثیری در حوضه آب زاینده رود که منبع اصلی تأمین آب استان است ندارد و مردم نگرانی در این باره نداشته باشند.

روز گذشته ۲۳ آذر ماه شکستگی خطوط لوله انتقال نفت در روستای گندمکار بخش میانکوه از بخش های اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: