به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ کوروش خسروی اظهار کرد: ضریب اشغال خودروها در اصفهان ۱.۶ بوده و از چهار صندلی هر خودرو، به‌طور متوسط ۲.۴ صندلی خالی است که این چالش در یکی از آخرین شنبه‌های خلاق مطرح شد.

وی افزود: سه تیم استارت‌آپی که محصول و نمونه کار در این زمینه داشتند، طرح خود را ارائه دادند و در نهایت طرح دو شرکت پذیرفته شد تا به‌وسیله آن مشارکت شهرداری برای ترویج هم‌پیمایی در شهر جلب شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان تصریح کرد: با اجرای طرح هم‌پیمایی مدیر یا کارمندانی که مسیر کار یا مأموریت یکسانی دارند می‌توانند از یک وسیله نقلیه استفاده کنند که در این خصوص نمونه محصول ارائه شده و طرح‌ها و محصولات درحال ارزیابی است.

وی با بیان اینکه شنبه‌های خلاق یک مدل مشارکتی میان شهرداری و طبقه خلاق است که متفاوت از مدل سنتی است، ادامه داد: شهرداری معضلی را اعلام می‌کند و مجموعه‌ها و تیم‌هایی که می‌توانند برای حل آن مشارکت کنند، اعلام آمادگی می‌کنند بنابراین شهرداری در شنبه‌های خلاق پژوهش نمی‌خواهد، بلکه همکار جذب می‌کند.

خسروی با تاکید بر لزوم توجه اعضای شورا و مدیران شهرداری به اهمیت شنبه‌های خلاق، خاطرنشان کرد: این رویداد می‌تواند الگوی جدید تعامل و مشارکت بین شهرداری و طبقه خلاق شهر را به‌وجود آورد.

وی تصریح کرد: با کوشش مرکز پژوهش‌های شورای شهر و سایر بخش‌های شهرداری می‌تواند این شنبه‌های خلاق را به نقطه‌ای رساند که بتوان آن را به عنوان مدل نوآوری جدید در شهر ارائه داد البته تا آن روز فاصله داریم اما باید برای تحقق آن تلاش کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: