به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ اعتصام پور  گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا از اسفند ماه 1398 ، به مدت حدود 6 ماه، بیمارستان های حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد و دکتر غرضی اصفهان به عنوان مراکز ریفرال کرونا فعالیت کردند و با توجه به خستگی مفرط کارکنان و بارکاری مضاعف با هماهنگی های انجام شده با ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و دانشگاه علوم پزشکی از ابتدای شهریورماه 1399 بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان به عنوان مرکز ریفرال بیماران کرونا و در بیمارستانهای دکتر غرضی و حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد نیز یک تا دو بخش کووید اختصاص یافته است به طوری که بر اساس آخرین آمار ، تعداد حدود 300 تخت(شامل تخت های عادی و ویژه) در سه بیمارستان، ویژه بیماران کرونا می باشد و از اسفندماه 98 تا پایان آبان ماه 99 تعداد 9080 بیمار در سه بیمارستان فوق الذکر بستری شده اند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد: اقدامات درمانی ، بهداشتی و پیشگیرانه از شیوع بیماری کرونا در تعداد 27 پلی کلینیک و درمانگاه از زمان شیوع بیماری در اسفندماه 1398 تاکنون برنامه ریزی شده و خدمات مورد نیاز به مراجعین ارائه گردیده است.

وی تحویل داروهای بیماران مزمن (دیابتی و ...) دارای پرونده الکترونیکی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی به صورت دو ماهانه (بر اساس مجوز صادره از اداره کل درمان مستقیم سازمان)، حذف مراجعات حضوری برای تمدید اعتبار دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی در شعب و کارگزاری های تأمین اجتماعی و همچنین ایجاد امکان بررسی آنلاین استحقاق درمان بیمه شدگان و مستمری بگیران در مطب ها ، داروخانه ها ، آزمایشگاهها و .... طرف قرارداد تأمین اجتماعی را از جمله اقدامات انجام شده برای استقرار و توسعه دولت الکترونیک با هدف کاهش مراجعات حضوری بر شمرد

اعتصام پور از ارائه آموزش های لازم به مردم در مورد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا به روش های مختلف (نصب بنر ، پخش کلیپ های آموزشی از طریق سیستم های LCD نصب شده در سالن های انتظار و ....) در مراکز درمانی تأمین اجتماعی خبر داد و گفت تعلیق موقت جلسات کمیسیونها و شوراهای پزشکی تأمین اجتماعی در سه ماهه اسفند98 و فروردین و اردیبهشت99 و همچنین آذرماه 99 برای جلوگیری از شیوع این بیماری بوده است.

وی لغو کلیه دوره های آموزشی حضوری و برگزاری آزمون های آموزشی به صورت الکترونیکی (غیرحضوری)، لغو حضور دانشجویان دانشگاه آزاد در مراکز درمانی تأمین اجتماعی، استقرار سیستم نسخه الکترونیکی توسط پزشکان طرف قرارداد تأمین اجتماعی و پیگیری برای استقرار حداکثری طرح مذکور در همه شهرستانهای استان و کلیه مراکز طرف قرارداد ، پذیرش نسخ داروخانه ها و پاراکلینیک ها و پزشکان طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی به صورت اینترنتی را از جمله اقدامات پیشگیری از شیوع ویروس کرونا دانست.

وی گفت: در راستای استفاده از خدمات دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ، پروژه ای در سطح کشور با دستور جناب آقای دکتر سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد اجرای هدفمند طرح تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی در قالب طرح خدمات غیرحضوری 3070 از ابتدای آبانماه 99شروع شده که در آن 30 خدمت پرمراجعه حضوری سازمان شناسایی و مقرر گردیده است که در قالب برنامه زمان بندی مشخص و هر هفته پس از فراهم شدن کلیه پیش نیازها و ساختارهای مورد نیاز ارائه یک خدمت به صورت غیرحضوری ، به بیمه شدگان و مستمری بگیران عنوان خدمت و نحوه دریافت آن (به صورت غیرحضوری) اعلام شود که این طرح آغازی برای اجرای جدی و هدفمند طرح تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: