به گزارش خبرگزای برنا در اصفهان؛ کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز _سه شنبه نهم دی ماه_ با میانگین ۱۶۰ در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شد.

کیفیت هوای این کلانشهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط در نخستین ساعات صبح امروز با شاخص ۱۹۲ وضعیت ناسالم برای عموم مردم را نشان می‌دهد.

هم اکنون شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۹۵، خیابان استانداری روی عدد ۱۵۷، خیابان فیض روی عدد ۱۸۵، خیابان پروین روی عدد ۱۸۸، بزرگراه خرازی روی عدد ۱۰۶، خیابان میرزا طاهر روی عدد ۱۶۳، خیابان رودکی روی عدد ۱۷۶، کردآباد، خیابان دانشگاه بدون داده، خیابان رهنان روی عدد ۱۵۹ و خیابان کاوه روی عدد ۱۷۶ است.

کیفیت هوا در مبارکه با میانگین ۷۵ در وضعیت سالم و در شاهین شهر با میانگین ۱۴۸ ناسالم برای گروه‌های حساس است؛ وضعیت کیفی هوای شهرستان‌های خمینی شهر، نجف آباد، کاشان و منطقه سجزی در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: