به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان گفت: با بررسیهای قضائی و زیست محیطی دستگاههای ذیربط استان اصفهان مشخص شد آلودگی هوای اصفهان در روزهای اخیر ارتباطی با نیروگاههای تولید برق استان نداشته و این نیروگاهها برای تولید برق صرفاٌ از گاز طبیعی استفاده کرده اند.

سعید محسنی گفت: روز گذشته هیاتی متشکل از دادستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان و مسئولین دفاتر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از نیروگاه های اصفهان و شهیدمحمدمنتظری بازدید نموده و ضمن تائید پلمپ والوهای مازوت این نیروگاهها از عدم مصرف مازوت در فرایند تولید برق در این نیروگاهها، اطمینان حاصل نمودند.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان همچنین ادامه داد: در صورت صرفه جوئی ۱۰ درصدی مشترکان گاز، سوخت مورد نیاز نیروگاهها همچنان تامین خواهد شد و نیازی به مصرف سوخت دوم برای تولید برق نخواهد بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: