به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز جمعه - دوازدهم دی ماه- با میانگین ۱۴۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

کیفیت هوای این کلان‌شهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط در نخستین ساعات صبح امروز با شاخص ۹۸ وضعیت قابل قبول "سالم" را نشان می‌دهد.

هم اکنون شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۱۸، خیابان استانداری روی عدد ۱۰۸، خیابان فرشادی روی عدد ۹۲، خیابان فیض روی عدد ۹۷، خیابان پروین روی عدد ۱۰۶، بزرگراه خرازی روی عدد ۹۰، خیابان میرزا طاهر بدون داده، خیابان رودکی روی عدد ۶۹، کردآباد و خیابان دانشگاه بدون داده، خیابان رهنان و خیابان کاوه بدون داده و ورزشگاه میثاق روی عدد ۹۴ است.

همچنین کیفیت هوا در سجزی با میانگین ۹۶، شاهین شهر با میانگین ۶۷ و مبارکه با میانگین ۷۳ در وضعیت قابل قبول (سالم) و در نجف آباد با میانگین ۱۱۴ ناسالم برای گروه‌های حساس است؛ وضعیت کیفی هوای شهرهای خمینی شهر و نجف آباد و منطقه دولت آباد در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: