به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ عباس عابدی با اشاره به این حادثه اظهار کرد: یک حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به علت وجود اشکال در نصب بخاری در خیابان کاوه اصفهان گزارش شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: این حادثه در ساعت ۲۳:۳۷ شب گذشته به مرکز اورژانس استان گزارش شد و یک کد اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد و بیماران را به بیمارستان غرضی اصفهان انتقال داد.

وی گفت: این حادثه باعث مسمومیت یک زن ۸۰ ساله و فوت یک زن ۵۸ ساله شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: