به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز یکشنبه - بیست و یکم دی ماه - با میانگین ۱۵۸ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم ثبت شد.

کیفیت هوای این کلانشهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط در نخستین ساعات صبح امروز با شاخص ۱۵۵ همچنان وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

هم اکنون شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۸۲، خیابان استانداری روی عدد ۱۶۴، میدان انقلاب روی عدد ۱۷۶، خیابان پروین روی عدد ۱۷۵، بزرگراه خرازی روی عدد ۱۰۸، خیابان رودکی روی عدد ۱۴۴، رهنان روی عدد ۱۳۷، خیابان فرشادی روی عدد ۱۴۹، میدان فیض روی عدد ۱۶۸ و خیابان کاوه روی عدد ۱۷۴ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در سجزی با میانگین ۱۰۳ و شاهین شهر با میانگین ۱۱۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در مبارکه با میانگین ۹۳ قابل قبول "سالم" است؛ وضعیت کیفی هوای شهرهای خمینی شهر، نجف آباد، کاشان و منطقه دولت آباد در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: