به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، سیدمحمد طباطبایی در مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان اصفهان، اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا برنامه‌های سرپرست هیئت را تحت تاثیر خود قرار داد و اجازه انجام یک برنامه ریزی خوب را نداد.

وی ادامه داد: رشته بدمینتون استان اصفهان جایگاه ویژه در کشور داشته و دچار فراز و فرودهای طولانی بوده است. طی مدت زیادی با سرپرستی و حتی در مقطعی بدون سرپرست بود و این مسئله آسیب های زیادی را به بدمینتون استان وارد کرد.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به به کادر جدید هیئت بدمینتون گفت: امیدوارم بدمینتون استان اصفهان به جایگاه واقعی خود بازگردد، چراکه ریاست فدراسیون نیز اعتقاد دارد که رشد و توسعه بدمینتون اصفهان برابر با توانمندی بدمینتون کل کشور است.

وی با اشاره به سوابق قاری قرآن در پست های اجرایی استان، گفت: امیدواریم در حوزه ورزش نیز شاهد برنامه های خوب رئیس جدید باشیم و با توجه به چشم انداز برنامه‌های ورزش استان، برنامه ریزی انجام شود تا در راستای سیاست های کلان ورزش استان و فدراسیون گام برداشته شود و شاهد رشد و پیشرفت این رشته در آینده باشیم.

طباطبایی تصریح کرد: هیئت های استان اصفهان با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که دارند می توانند افق‌های روشن و درخشانی را برای ورزش استان ترسیم کنند و همچنین اداره کل ورزش و جوانان استان در کنار تمام فدراسیون های ورزشی برای پیشبرد اهداف خواهد بود.

وی در ادامه عنوان کرد: تشکیل هیئت رئیسه، شورای سیاستگذاری و شورای راهبردی هیئت، توجه به پیشکسوتان و شهرستان ها بسیار اهمیت دارد و امیدوارم عقب ماندگی که برای بدمینتون استان اصفهان رخ داده است، رفع شود.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان اظهار کرد: امروز رقابت تمام شد در هیئت بدمینتون رفاقت آغاز شد. خانواده بدمینتون با توجه به حسن اخلاق و جایگاه اجتماعی قاری قرآن، از وی خواسته اند به این حوزه وارد شود تا بدمینتون استان اصفهان را به روزهای درخشان خود بازگرداند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: