به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، مجید مرتضایی گفت: امروز بازیکنان ما با تمام وجود جنگیدند اما تیم کوثر اصفهان بود که مزد تلاش و زحمت بازیکنانش را گرفت.

وی در خصوص اعتراضات تیمش در این بازی افزود: تأثیرات اشتباه داوران در عملکرد تیم و کیفیت بازی‌ها بسیار زیاد است. به نظر من اگرچه اهمیت دارد داوران جوان تجربه پیدا کنند اما معتقدم باید از ترکیب داوران باتجربه و جوان در کنار یکدیگر استفاده شود.

مرتضایی ادامه داد: هر دوی داوران این دیدار تا امروز برای ما قضاوت نکرده بودند و چند موقعیت جدی حمله و خطا در نزدیک دروازه حریف به وجود آمد که داور از کنار آن گذشت. در این شرایط کاری از دست بازیکن ما برنمی‌آید.

سرمربی تیم فرش آرای مشهد همچنین بیان داشت: بخش دیگری از اعتراضات ما نسبت به حضور تعداد بالای افراد حاضر در سالن بود. معتقدم حضور این تعداد تماشاگر در سالن درست نبود؛ اگرچه که تیم کوثر نیاز به پیروزی در این بازی داشت اما وقتی قانونی نوشته می‌شود همه باید آن را رعایت کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: