به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، سعید رستمی پس از پیروزی پرگل تیمش در مقابل تیم فرش آرای مشهد گفت: بازیکنان ما هیجان زیادی برای کسب سه امتیاز این بازی داشتند اما فقط در نیمه نخست بازی توانستیم در حفظ ساختار دفاعی تیم خوب عمل کنیم.

وی افزود: در نیمه دوم همانقدر که موقعیت گل زدن داشتیم و تعداد زیادی از آن به ثمر نشست، به همان اندازه نیز در ساختار دفاعی دچار ضعف  هایی بودیم.

رستمی بیان داشت: این ضعف ناشی از آن بود که هیجان کسب سه امتیاز برای بازیکنان بالا بود.

سرمربی تیم بازارهای روز کوثر اصفهان در واکنش به اعتراض تیم فرش آرای مشهد نسبت به حضور پرتعداد افراد در سالن گفت: ما تمام پروتکل های تنظیم شده در فدراسیون را رعایت کرده و می کنیم. اما به نظر می رسد سرمربی تیم فرش آرا افراد حاضر در سالن ما را ضرب در سه کرده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: