به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ حسین کارگر اظهار کرد: به منظور رعایت حق تقدم برای خودروهای عمومی در راستای به حداقل رساندن اتلاف زمان و تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی در دنیا، در خطوط اتوبوس های تندرو و در تقاطع ها، تسهیلات خاصی پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: در همین زمینه، یکی از تسهیلات مهم پیش بینی خط عبور اختصاصی یا خط پرش در تقاطع ها است، همچنین امکان هوشمندسازی عبور اتوبوس ها از طریق شناسایی اتوبوس وارد شونده به تقاطع و ارتباط با کنترل گرهای چراغ راهنمایی برای سبز کردن مسیر عبور فراهم می شود.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: بنابراین در این راستا منطقه سه شهرداری اصفهان در نظر دارد در خیابان های عبدالرزاق و ولیعصر (عج) برای اولویت دهی به عبور اتوبوس های تندرو و کاهش مشکلات عبور آنها در تقاطع های حکیم، سنبلستان و چهارراه ولیعصر (عج) نسبت به اجرای خط پرش اتوبوس تندرو اقدام کند.

وی با اشاره به اقدامات ترافیکی خیابان عبدالرزاق اظهار کرد: با توجه به طراحی جدید مسیر اتوبوس بی آر تی و عدم ایجاد ترافیک این معبر اصلی شهر و با اجرای آرماتوربندی و بتن ریزی طولی این مسیر بیش از 5 کیلومتر برای اتوبوس های خط ویژه مناسب سازی می شود.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: عملیات احداث و تکمیل شش ایستگاه طول مسیر خیابان ولیعصر (عج) و خیابان عبدالرزاق به پایان رسیده که با مشخص کردن مسیر با گل میخ های ترافیکی و تابلوهای مخصوص، هزینه کل عمرانی – ترافیکی این پروژه بالغ بر 73 میلیارد و 500 میلیون ریال است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: