به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، بهزاد حقانی با اشاره به وزش باد شدید در شهر اصفهان که از عصر روز گذشته آغاز شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه امکان ادامه این وزش های شدید تا عصر امروز هم وجود دارد، برآورد کامل از خسارت هایی که در شهر ایجاد شده، به صورت کامل تر در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکنون 39 درخت، 27 دستک و سه پایه چراغ در شهر اصفهان دچار خسارت شده است.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: البته خوشبختانه این خسارت ها فقط مالی بوده است و جراحت و خسارت جانی به دنبال نداشته است.

وی بیان کرد: درخت ها و دستک هایی که به دلیل وقوع طوفان در شهر سقوط کرده بود، از سوی نیروهای خدمات شهری شهرداری اصفهان جمع آوری شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: