به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ امیر طاهری، دبیر کل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در پانزدهمین کنگره سازمان که با شعار توسعه عقلانیت معنویت در پرتو عدالت و آزادی آغاز شد گفت:ایران ما امروز دوران تلخی را می‌گذراند. از سویی ویروس کرونا چراغ بسیاری از خانه ها را خاموش کرده است و از سویی وضعیت بد اقتصادی به جامعه آسیب‌های جدی وارد کرده است. 

وی ادامه داد:اما این پایان ماجرا نیست زیرا ایران ما بارها همچون ققنوس از آتش برخواسته و این موضوع در ادوار مختلف تاریخ به همگان ثابت شده است. هر یک از طیف‌های سیاسی در وقوع این وضعیت سهمی دارند و سهم آن‌ها به نسبت قدرتی که در دست دارند مشخص می‌شود. 

طاهری افزود: مشارکت در انتخابات پیش رو تنها راه نجات ماست. انتخابات با شرکت درصد بالایی از مردم می‌تواند راه هموار تری برای ایران ما باز کند. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: