به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز شنبه _دوم اسفندماه ۹۹_ با میانگین ۵۶ در وضعیت (زرد) سالم ثبت شد.

کیفیت هوای این کلانشهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین ساعات صبح امروز با شاخص ۱۰۴ وضعیت (نارنجی) ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

وضعیت کیفی هوا صبح امروز در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد با شاخص ۱۲۸، خیابان استانداری با شاخص ۱۳۷، خیابان پروین با شاخص ۱۲۰، خیابان کاوه با شاخص ۱۱۰ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۱۸ (نارنجی) ناسالم برای گروه‌های حساس و در کردآباد با شاخص ۱۷۲ (قرمز) برای عموم مردم ناسالم است.

همچنین کیفیت هوا در میدان فیض با شاخص ۹۲، میدان انقلاب با شاخص ۸۷، خیابان رودکی ۷۶، بزرگراه خرازی با شاخص ۹۰، خیابان رهنان با شاخص ۹۸، خیابان فرشادی با شاخص ۷۹ و خیابان میرزا طاهر با شاخص ۶۵ در وضعیت (زرد) سالم است.

امروز کیفیت هوا در شهرهای مجاور کلانشهر اصفهان از جمله شاهین‌شهر با میانگین ۵۱ و سجزی با میانگین ۸۱ (زرد) سالم است؛ همچنین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا در شهرهای خمینی شهر، مبارکه، نجف آباد، کاشان و منطقه دولت آباد در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: