محمدرضا ناظم زاده در گفت و گو با خبرنگار برنا در اصفهان؛ درباره وضعیت کارگاه های هنرستانی ها گفت: رنگ‌بندی استان اصفهان، امروز به قرمز تغییر کرد و ما کارگاه های هنرستانی ها را پیش تر در وضعیت نارنجی تعطیل کردیم و این کارگاه ها فقط در رنگبندی زرد و آبی فعال خواهد بود. 

وی درباره نحوه برگزاری امتحانات نهایی افزود: امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه نهم و دوازدهم، طبق مسوبه ستاد ملی تحت هر شرایطی به صورت حضوری خواهد بود؛ همچون سال گذشته که در وضعیت قرمز استان نیز امتحانات این دو پایه به صورت حضوری برگزار گردید.

معاون آموزش متوسطه درباره امتحانات شبه نهایی گفت: در هفته آینده امتحانی تحت عنوان امتحان آمادگی یا شبه نهایی به صورت مجازی برگزار خواهد شد که هدف از این آزمون برآورد سطح درسی دانش‌آموزان در این شیوه از آموزش یعنی آموزش مجازی است.

ناظم‌زاده درباره نحوه حضور عوامل مدارس در ادامه افزود: عوامل اجرایی مدارس همچون واحد های اداری طبق رنگ‌بندی در مدارس حضور می‌یابند و در شرایط قرمز کنونی با حداقل ظرفیت (یک سوم) در مدارس حضور دارند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: