فرزانه ابطحی در گفت و گو با خبرنگار برنا در اصفهان، در ارتباط با ابرماه صورتی گفت: ماه صورتی یک عنوان قراردادی است که برای ماه در چنین شبی گذاشته میشود ولی این مسئله اصلا به معنای این که ماه صورتی رنگ دیده خواهد شد و یا تغییری در رنگ آن رخ خواهد داد، نیست.  

وی افزود: امشب در اصل ابرماه اتفاق خواهد افتاد. ابرماه به زمانی گفته‌میشود که ماه به صورت کامل باشد و همچنین این ماه در نزدیک ترین حضیض مداری و یا به عبارت دیگر، در نزدیک ترین فاصله خود با زمین قرار گیرد.

مدیرعامل آسمان سرای سها اظهار کرد: به دلیل این که، ما شاهد ابرماه در ماه آوریل هستیم، طی قرارداد های گذاشته شد که چندین سال پیش اتفاق افتاده‌است، به علت وجود شکوفه های صورتی در بعضی از کشورها به این نام اختصاص داده‌ شده است. در واقع ماه صورتی نخواهد بود و همچنین ابرماه بودنش هم آنقدر به چشم نمی‌آید و فقط با محاسبات به این نتیجه خواهیم رسید که این ماه ابرماه است.

ابطحی تاکید کرد: عناوینی که برای ماه گذاشته میشود همچون ماه صورتی و یا ماه آبی مبنی بر تغییر رنگ ماه نیست و فقط به صورت قراردادی گذاشته شده است. رنگ و نور ماه همیشه یکسان است ولی ممکن است یا در حضیض مداری قرار گیرد و یا در اوج مداری خود. که اوج مداری زمانی پدید می‌آید که ماه در دور ترین فاصله قرارگیرد و همچنین از زمانی که در حضیض مداری خود قرار دارد کوچکتر دیده میشود. ولی در هر حال آنقدر شدید به چشم نمی‌آید.

وی افزود: در کل ابرماه برای عکاسی پدیده قشنگی است که ماه در عکس بهتر و مشخص تر خواهد افتاد و برای عکاسی میتوان پیشنهاد کرد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: