به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، بابک صادقیان اظهار کرد: میانگین شاخص کیفی هوای این کلانشهر در ایستگاه های مراقبت دائم 151 (AQI) ناسالم برای عموم ثبت شده است.

وی افزود: بر این اساس شاخص کیفی هوای اصفهان در ایستگاه‌های مراقبت دایم بر حسب شاخص آلودگی هوا، در ایستگاه خیابان دانشگاه 159، بزرگراه خرازی 155، میدان احمدآباد 154 و خیابان استانداری 152(AQI)  ناسالم برای عموم گزارش شده است.

مسوول اداره آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: همچنین وضع کیفی هوا در ایستگاه های مراقبت دائم برحسب شاخص کیفیت هوا، صبح امروز در شهرستان های نجف آباد با 154(AQI)  ناسالم برای عموم و در شهرستان های شاهین شهر با 128 و مبارکه 106(AQI)   ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

به گزارش برنا؛ بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از 0 تا50  پاک، 51 تا100 سالم، 101 تا150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا200 ناسالم برای عموم، 201 تا300 بسیار ناسالم و بالاتر از  300 خطرناک است.