به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، رئیس قوه قضائیه طی حکمی محمدرضا حبیبی رئیس کل سابق دادگستری استان یزد را به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان اصفهان منصوب کرد.

متن حکم آیت الله رئیسی به شرح زیر است:

 
جناب آقای محمدرضا حبیبی

 

رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان یزد

 

به موجب این حکم به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان اصفهان منصوب می‌شوید.

 

امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان، حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و مؤید باشید.

 

سید ابراهیم رئیسی

 

رئیس قوه قضائیه