به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، دبیر همایش چالش های امروز کارآفرینی و راهکاری های آن، گفت :  با توجه به اینکه شرایط ایجاد کسب و کار در استان اصفهان در مقایسه با بقیه استان های کشور دارای دشواری‌های خاصی و این استان جزو آخرین استان ها در زمینه ایجاد کسب و کار است. 

محمد حسین آقاجانی در ادامه افزود:برخی از   چالشها و محورهای این همایش یک روزه، عبارت بودند از: چالش‌های تحقیقات بازار، مسائل حقوقی ، مدیریت منابع انسانی ، مالیات و دارایی و مدیرت منابع مالی و سرمایه گذاری. 

وی تصریح کرد: مسئولین  پاسخگوی مشکلات و معضلات نیستند، ما با برگزاری این همایش سعی کردیم که گامی هرچند کوچک در جهت کمک به جوانانی که می خواهند کسب و کاری را راه اندازی نمایند،  برداشته باشیم.

 دبیر همایش چالش های امروز کارآفرینی و راهکاری های آن گفت:امید است که مسئولین به جای نامه های نمایشی و تذکر به هم و همچنین توییت های بیهوده، مقداری به وضع بد کسب و کار ها رسیدگی کنند. 

 سخنرانان این همایش علی آقاجانی، احمد ورد ، محمد گوهریان ، مقداد صرامی و شادمان امینی مشکلات و معضلات ایجاد کسب وکار های نوپا را بررسی و راه حل هایی برای آن ها ارائه کردند.