به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان،اعضای کمیسیون‌های «امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری»، «امور اجتماعی و محیط زیست»، «پایش، نظارت و پیگیری»، «شهرسازی، معماری و عمران»، «حمل و نقل»، «بهداشت، سلامت و خدمات شهری» شورای اسلامی شهر اصفهان به شرح زیر مشخص شدند:

 کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران :شیرین طغیانی رییس، کورش خسروی، نایب رییس و نصیر ملت مخبر کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شدند.

 کمیسیون حمل و نقل ترافیک:امیراحمد زندآور رییس، اصغر برشان نایب رییس و نصیر ملت مخبر کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شدند.

 کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری:عباسعلی جوادی رییس، امیراحمد زندآور نایب رییس و اصغر برشان مخبر کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شدند.

 کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری :نصیر ملت رییس، مهدی مزروعی نایب رییس و پورمحمد شریعتی‌نیا  مخبر کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شدند.

 کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست :کورش محمدی رییس، فریده روشن نایب رییس و پورمحمد شریعتی‌نیا مخبر کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست شدند.

 کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری :فتح الله معین رییس، شیرین طغیانی نایب رییس و کورش خسروی مخبر کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شدند.