به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،دراین آئین باحضورمعاون راهبری شرکت تولیدنیروی برق حرارتی کشور،بهمن نیکی، تودیع و مهندس امیر نریمانی بعنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شد.                                                       

 در این مراسم که با حضور مدیران عامل شرکتهای صنعت آب و برق استان اصفهان در نیروگاه اصفهان برگزار شد معاون راهبری شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور گفت: امیر نریمانی، مدیرعامل جدید شرکت مدیریت تولید برق اصفهان چهره ای شناخته شده در صنعت برق کشور است و انتصاب وی ، فرصتی مغتنم برای رشد و بالندگی بیشتر نیروگاه است.                                                                                                  

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: