به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، مسئول روابط عمومی فرودگاه اصفهان در خصوص وضعیت پروازهای فرودگاه اصفهان اظهار داشت: تمامی پروازهای فرودگاه شهید بهشتی اصفهان روز گذشته و امروز در زمان مشخص انجام شده است.

محمدحسین عمادی  ادامه داد:همچنین به دلیل بارش برف روز گذشته پایتخت هیچ پروازی در این مسیر به دلیل بارش برف تهران لغو نشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: